Lesgevers

Onze lesgevers geven les aan een onkostenvergoeding. Het zijn vrijwilligers. Er wordt bij voorkeur gezocht naar lesgevers met een diploma en bij afwezigheid daarvan geselecteerd op hun verworven danskennis.

 

Belangrijker echter is dat onze lesgevers het dansplezier kunnen overbrengen naar de leden. Dit wil niet zeggen dat het dansen enkel plezant moet zijn voor de danser, maar ook voor de lesgever. Als de lesgever zich goed voelt in de groep dan zal die lesgever de dansles ook met plezier geven en kan iedereen hiervan genieten. Daarom is een zekere discipline nodig en vragen we om dit dan ook te respecteren.

 

Onze lesgevers krijgen de kans om zich op regelmatige basis bij te scholen. Hiervoor krijgen zij ondersteuning. Hier wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt.